Bilder på VGJ 4 i verkstaden 2007-2009

Klicka på bilderna för att få större bild i ett nytt fönster

    
Alla överhettarelement har fått nya krökar. En ny gnistsläckare i rostfritt har tillverkats eftersom den gamla var hårt rostangripen.
Huven på plats. Den ska målas en gång till och elpilarna ska monteras tillbaka. Huven till ångdomen på VGJ 4 har delats i två sektioner för att inte hela huven ska behöva lyftas av när domlocket ska skruvas bort. Eftersom huven är ganska tung och otymplig fanns risk att falla ner, men den risken har nu reducerats till ett minimum då endast den lättare övre delen tas bort.
C:a 1.5 meter av en rostangripen kabelslang utbytt. Förvaringsutrymmet under hytten på förarsidan rostsanerat samt ny trätrall isatt.
Trägolvet färdigt och inoljat. Trasiga brädor i trägolvet har ersatts med nya och undersidan behandlas med ett lager olja.
Ångbromscylindern återmonterad efter genomgång   Överhettarelementen har provtryckts med tryckluft och 3 stycken visade sig läcka.
Vänstra bakre tryckluftkranen är utbytt. Durken har rostsanerats och blivit svartmålad
Ångbromscylindern har moterats ur för genomgång. Anders har krupit in i sotskåpet och skruvar bort överhettatelementen som ska ses över eftersom en del har läckor.
Trägolvet har plockats bort för att komma åt att demontera ångbromscylindern Mycket skräp, rost och annat hade letat sig in under trägolvet. C:a 10 liter har samlats upp.