Bilder på VGJ 4 i verkstaden höst, vinter, vår, sommar 2004-2005

    
Skorsten och sotskåpslucka har fått sig ett lager svart färg. Johan och Björn skruvar fast sotskåpsluckan.
Överhettarelementen monterade och gnistsläckaren hängd på plats. Tuberna kragade i fyrboxen.
Kolv och tvärstycke löst monterat för att mäta in tjockleken på nytt lager. Gjutform för att gjuta babbitsringar till kolvstängerna tillverkad.
Alla tuberna sitter på plats. Tuberna hålls fast medan dom pressas ut, för att nypa fast i hålen i eldstadsgaveln.
Tuberna sticks in i hålen i panngaveln Det trasiga vattenståndsglaset utbytt och lyset till glasen är åter monterat.
Ett antal detaljer i hytten har blivit polerade och blanka. Här är det ångbromsen som fått sig en upputsning. Spilloljetråget fastsatt och hållare för oljesprutan uppsatt.
Hållare för kolskyffeln uppsatt på verktygsskåpet. Tidtabellshållare med belysning monterad.
Skåpen under hytten har fått trägolvet inlagt. Det är de gamla brädorna som har blivit hyvlade och lackade. Glandern dras fast för att pressa ihop tätningsringarna.
Tätningsringar monterade så att det inte läcker vatten vid regulatorstången. Regulatorstången instoppad i pannan
Skåpen under hytten skrapade från lös rost, grund och täckmålade.

Mässingen på regulatorstången nersvarvad till rätt diameter.

rstang3.jpg (87137 byte)
rstang1.jpg (326616 byte)

Rolf lägger på mässingslod på regulatorstången

rstang2.jpg (87626 byte)

Nu ska det svarvas ner till rätt diameter.

Foto: Robert Sundström

Manometrarna avtorkade och monterade

manometer.jpg (95469 byte)

Gejderna monterade och inmätta

gejd.jpg (102813 byte)
piano1.jpg (92680 byte)

Pianotråden kommer ut genom hålet för kolvstången.

piano2.jpg (94670 byte)

Pianotrådens infästning på bakre delen av loket

Pannans inre efter renspolning. Denna bild visar främre tubplåten. 

pannafram.JPG (119529 byte)

Pannans inre efter renspolning. Längst bort syns bakre tubplåten.

pannabak.JPG (94719 byte)
tubborta.JPG (121702 byte)

Alla småtuber borttagna.

 

ipannan.JPG (43845 byte)

Första titten in i pannan visar att den är i stort behov av spolning.

Överhettarelementen demonterade.

Picture_0305.JPG (700902 byte)

Tuberna med en tub borttagen.

Picture_0301.JPG (677153 byte)

Klicka på bilderna för att få större bild i ett nytt fönster