Bilder på VGJ 4 i verkstaden vintern 2003-2004

    
       
faste.JPG (100455 byte)

Fäste för pysstången lagat

kolv.JPG (151207 byte)

Kolvarna urtagna

Skåpet för rakor har fått nytt golv

Låsklackar för fönster ditsatta.

Picture_0192.JPG (90473 byte)

Innerbelysningen. En lampa för 32 Volt och en för 230 Volt.

Innerbelysningen

Golvet har börjat oljas

golvolja.JPG (136913 byte)

Skåpet för rakor målat med gul färg.

Picture_0186.JPG (60824 byte)
glas.JPG (125255 byte)

Det trasiga vattenståndsglaset borttaget

Trädetaljerna inne i hytten oljade

Takstagen sedda från hålet för regulatorstången.

Picture_0109.JPG (63132 byte)

Innerbelysning uppsatt men elen ej dragen

lampa.JPG (88927 byte)
Picture_0112.JPG (122407 byte)

Golvet i hytten färdigslipat

Picture_0110.JPG (174158 byte)

Det mesta av pannan inne i hytten målad

Oljekannorna målade

oljekannor.JPG (63286 byte)

Slipning av golvet i hytten påbörjat 

Picture_0031.JPG (124112 byte)
rakskap2.JPG (46367 byte)

Skåpet för rakor efter grundmålning av golvet

Regulatorn renoverad och hopsatt

Skåpet för rakor efter skrapning och dammsugning.

rakskap0.JPG (106676 byte)

Skåpet för rakor efter skrapning och dammsugning.

004_02a.jpg (252096 byte)

Framsidan

005_03a.jpg (305616 byte)

Luftpump och luftbehållare

Främre koppelaxel och cylinder. Höger sida

006_04a.jpg (282940 byte)

Baksidan

008_06a.jpg (259818 byte)
009_07a.jpg (261124 byte)

Drivaxel och bakre koppelaxel. Vänster sida

010_08a.jpg (293955 byte)

Främre koppelaxel och cylinder. Vänster sida

Rostigt sotskåp

012_10a.jpg (260461 byte)
013_11a.jpg (190711 byte) Nedre småtuber sedda från hytten genom eldstadsluckan 014_12a.jpg (265855 byte)

Små och stortuber sedda från hytten genom eldstadsluckan

Gnistsläckaren och småtuber sedda från sotskåpsluckan

017_15a.jpg (245586 byte)

Regulatorn i ångdomen

019_17a.jpg (195681 byte)

Tuberna sedda uppifrån ångdomen

020_18a.jpg (246091 byte)

Locket till ångdomen

Underifrån

021_19a.jpg (262932 byte)

Vy underifrån

015_13a.jpg (72035 byte)

Inne i hytten från eldarsidan

016_14a.jpg (75659 byte)

Inne i hytten från förarsidan

Löpaxels högra sida

023_21a.jpg (256742 byte)

Rörelsen nerplockad på pall

026_24a.jpg (259310 byte)

Klicka på bilderna för att få större bild i ett nytt fönster